Tijdje geleden gemaakt .. Het ziet er nu heel anders uit.

Historie houtzagerij

De huidige houtzagerij is opgericht tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog, waarschijnlijk in 1917, want in dit jaar is er sprake van een inschrijving in de registers van de Kamer van Koophandel te Deventer. Op 5 augustus 1918 werd een Hinderwetvergunning verleend voor Wilpsche Dijk N.V. Stoomhoutzagerij. In dezelfde tijd is waarschijnlijk het grootste deel van het huidige hoofdgebouw verrezen. In 1925 is er sprake van twee uitbreidingen. Langs de westrand van het terrein vonden wagenloodsen, paardenstal en een woning een plaats in een zeer langgerekt bouwgedeelte en het hoofdgebouw werd uitgebreid. In het interieur van de zagerij bevindt zich nog het oude machinepark. Het gaat om een aantal zagen, hijs- en sleepinstallaties, waaronder een horizontale zaagmachine, zaagsleden, lintzaagmachine en cirkelzaagmachine. Deze machines zijn van bijzondere cultuurhistorische waarde.