Wilhelminabrug – Deventer –

De Wilhelminabrug verving de schipbrug die vanaf 1600 een voorname verbinding vormde tussen West- en Oost-Nederland en verder.

In de eerste 25 jaar van haar bestaan was de brug een belangrijke schakel in de E8, de huidige E30, de autoroute van Hoek van Holland naar Berlijn. In 1972 kwam ten zuiden van Deventer de brug in de A1 in gebruik, sindsdien is de Wilhelminabrug nog slechts van regionale betekenis.