Welk bord staat hier verkeerd ( spijkerboorsteeg )