Plaats: 52°15’14.926″ N 6°8’20.203″ E – Tijd: 12.30 uur

Met bewondering gekeken naar de luchten boven de uiterwaarden.


En naar beneden gekeken met de Drone.