52°14’38.7″N 6°09’31.2″E

Van uit de lucht geeft toch een andere perspectief.
Zeker als het lijkt op een letter T