Singel 12 is een voorbeeld van een pand dat als belegging wordt gebouwd. Dit bouwkavel wordt voor f. 4.116,00 gekocht door S.J.O.P.Gualthérie van Weezel, gemeenteraadslid en notaris te Deventer . Hij is vanaf de stichting, dienstjaar 1887, eigenaar van het pand. Hij bewoont zelf een monumentale villa aan het begin van de Keizerstraat. Helaas is deze afgebroken.

De gemeente stelt de volgende eisen aan de bouw van de huizen die aan de Singel zullen komen. De voorgevel van de huizen moet vijf meter van de openbare straat verwijderd blijven. Op de percelen zullen nooit ofte nimmer pakhuizen, werkplaatsen, boerderijen of fabrieken mogen verrijzen zonder dat de Raad er toestemming voor heeft gegeven. In augustus 1885 geeft de stadsbouwmeester aan Burgemeester en Wethouders het advies Gualthérie van Weezel toestemming te verlenen tot het bouwen van een villa. Deze villa is ontworpen door W.C.Metzelaar. Op de tekening staat in schoonschrift: „Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 13 augustus jl. nr.258/1085 De Secretaris Kronenberg“, alsmede de aantekening Reg 1885 N 1085 2587.

 

Tekst: Tineke Plettenberg – oud bewoonster van dit pand