De muntentoren te Deventer.
De verlichting rechts boven .. intrigeert me dan wel.