52°14’3.54″ N 6°11’55.678″ E

Hier stond ooit eens een tolhuis uit de middeleeuwen

Zie tekst uit Deventer Stentor