52°15’10.233″ N 6°9’18.736″ E

Vanaf de Bib gefotografeerd in Deventer