Hij was druk bezig met een boot van zijn vriend.
Aller aardigst figuur.