Home Deventer Haven Kwartier – Deventer –

Haven Kwartier – Deventer –

Cultuur gebied in Deventer.

Het Havenkwartier was tot 1920 een buitendijks gelegen weidegebied genaamd De Bergweide waar stadsboeren hun vee lieten grazen. Het was een beekdallandschap met rivierduincomplexen. Het industrieterrein is na 1920 aangelegd in het kader van de werkverschaffing, maar pas na de Tweede Wereldoorlog vestigden zich er velerlei ondernemingen. Na herontwikkeling vanaf 2004, die echt zichtbaar werd na 2010, is het deel van het industrieterrein en de woonbebouwing aan de De Boerlaan getransformeerd tot een experimenteel eigentijds woon-werkmilieu.

Het Havenkwartier is gelegen tussen de Mr. H.F. de Boerlaan, Industrieweg Hanzeweg en Zutphenseweg en beslaat alleen de eerste en tweede havenarm. Het Havenkwartier is het oudste deel van industriegebied Bergweide. In 1925 werd de binnenhaven in gebruik genomen. Een van de eerste bedrijven die er werden gevestigd was de graansilo van de firma A. Lammers, de zogenoemde ‘Zwarte silo’. Bedrijven (gericht op scheepvaart) waren huiverig zich hier te vestigen, vanwege de wisselende waterhoogte die de bedrijfsvoering kon belemmeren. Om dit probleem te verminderen werd een vloeddeur aangelegd. Ook de recessie in de jaren 1930 droeg bij aan de terughoudendheid van ondernemers, zodat het terrein nog lang braak bleef liggen ( tekst wikipedia )

Foto-Gaaf
Beeldend Foto-Gaaf te Deventer

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
%d bloggers liken dit: