52°14’38.829″ N 6°9’24.464″ E

Tijd 7.03
Datum 10-09-2019

 

Het was weer een bijzonder mooie ochtend