Boom Plantsoen

Een bewerkte boom in het plantsoen ( Rijsterborgherpark )
Wat hier mee bedoelt word is mij een raadsel? Of uitgebeeld ….