52°14’7.213″ N 6°10’43.046″ E
Lijkt wel een ware veldslag langs de A1