Het gebouw is in 1882 ontworpen voor de voor N. H. Diaconie (Diaken- of Armenkamer) door gemeente-architect W.C. Metzelaar.

In 1964 werd het gebouw door de Hervormde Diaconie verkocht aan de Baptisten gemeente die de kerk aan de binnensingel 42, de huidige adventskerk verlieten. Hierbij werd het gebouw uitgebreid. Van binnen is het gebouw diverse malen verbouwd waarbij er diverse zalen voor allerlei gemeentelijk werk gemaakt zijn. In de voorgevel is tussen het jaartal 18 en 82 een monogram van de architect W.C.M(etzelaar). De tekst ‘DIAKONIE DER HERV. GEMEENTE‘ op de voorgevel is niet meer zichtbaar. Tot op heden in gebruik.
Tekst: https://reliwiki.nl/