52°14’0.395″ N 6°10’17.492″ E
Vanavond bij de IJssel gekeken naar de zon’s ondergang