Wilhelminafontein ( Deventer )

Datum van fotograferen 23-11-2018.
De fontein werd in 1960 afgebroken om het autoverkeer vrije doorgang te verlenen over de Brink. Gewijzigde opvattingen over autoverkeer in de binnenstad leidden tot een heroprichting van het monument in 1985. Het bouwwerk is sinds 1998 opgenomen in het register van rijksmonumenten.
Wikimedia Commons