De Viking

52°15’6.948″ N 6°9’9.462″ E
De gemeenteraad van Deventer heeft unaniem besloten tot een raadsonderzoek naar het project filmtheater De Viking. Sinds de start van het project heeft het college drie keer aanvullend krediet voor het project gevraagd en gekregen. Met name het derde kredietverzoek, dat tevens leidde tot het aftreden van de verantwoordelijk wethouder Cultuur, heeft bij de raad veel vragen opgeroepen. De gemeenteraad wil nu weten hoe het zover heeft kunnen komen en welke lessen er te trekken zijn met het oog op toekomstige projecten. Het onderzoek moet de samenleving bovendien transparantie bieden omtrent dit dossier en de wijze waarop met gemeenschapsgeld is omgegaan. tekst : necker

Is dit een verantwoord project

  • Nee (89%, 196 Stemmen)
  • Ja (7%, 16 Stemmen)
  • Geen idee (4%, 8 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 220

Laden ... Laden ...

De Pol is gesloten.
Het moge duidelijk zijn hoe de Deventenaar denkt over de Viking…….