De Hereeniging Deventer

Dit was in de middeleeuwen dé ontmoetingsplek van de stadsbestuurders en haar burgers. Hier werden de hoogwaardigheidsbekleders en de adel uit binnen- en buitenland ontvangen. Handelslieden sloten hier hun koopaktes en zakelijke overeenkomsten. In dit hart van onze Hanzestad speelden handel en wandel, onderwijs en geestelijk leven zich af.