De een geeft zijn leven op en de ander begint met zijn eerst stappen.
Een schril contrast……