Begraafplaats – Diepenveenseweg

De begraafplaats is een historisch monument met de uitstraling van een volwassen gemengd bos. De oudste bomen zijn als solitairen opgegroeid, waartussen in de loop van de tijd houtopslag is gegroeid.

Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer
is opgericht met het doel de vele historische waardevolle graven en begraafplaatsen in en rond Deventer te behouden. Zij wil verval en oneigenlijk gebruik ervan tegen gaan en interesse wekken voor graven en begraafplaatsen in het algemeen. Op deze pagina’s is meer informatie te vinden over het ontstaan en de restauratiewerkzaamheden van de oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg. Verder zal er ingegaan worden op de doelstelling die de stichting nastreeft en de activiteiten die uitgevoerd worden. Ook zal er een organogram van het bestuur te zien zijn. De eerste Deventer buitenbegraafplaats.

( Foto gemaakt analoog met Hasselblad SWC )