Het Beekbergerwoud is een voormalig broekbos in de Nederlandse provincie Gelderland, gelegen tussen Apeldoorn en het dorp Klarenbeek. Het werd in 1871 ontgonnen en geldt als het laatste Nederlandse oerbos. De Vereniging Natuurmonumenten poogt het woud door natuurontwikkeling nieuw leven in te blazen, onder andere door het aankopen van gronden en het laten ontstaan van nieuw moerasbos in het weidegebied aan weerszijden van de snelweg A50. Ten westen van het gebied ligt het landbouwgebied Beekbergsebroek dat er voor de ontginning deel van uitmaakte. De gemeente Apeldoorn maakt er anno 2016 nieuwe inrichtingsplannen voor met onder andere een windmolenpark.
Bron: Wikipedia